Update Academy

Хичээлийн мэдээлэл

Update Academy нь нээгдсэн цагаасаа хойш Facebook ашиглан мөнгө олох онлайн сургалтыг явуулж байгаа бөгөөд бид энэ ондоо хичээлийн төрлийг нэмэхээр зорилт тавин ажиллаж байна. Бид 2021 оны эхний улиралд Social Media Marketing, WordPress developing гэх сэдэв бүхий 2 шинэ хичээлийг нэмэх болно. Мөн бусад багш нартай хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэн ажиллана.

1 k+
Сурагч
4 +
Хичээл
10 +
Багш

Нийт хичээлүүд

Үнэгүй
(0 rating)

Гэрэл зургийн үндэс

  • 3 Lessons
  • 140 Сурагч